Xem bảng giá chứng khoán bản Việt có những biến động gì trong thời gian qua

Thông tin mới nhất về công ty chứng khoán bản Việt trong năm 2018 đã chi tam ứng trước tiền mặt cho các cổ đông chiếm hữu 7% tương ứng với mỗi cổ phần 700 đồng và ngày bắt đầu giao dịch chi trả diễn ra ngày 28/1/2019 và thời gian để chi trả ngày 14/2/2019.

Tổng số cổ phiếu hiện hành là gần 163 triệu, cho nên công tay VCSC đã phải chi trả 114 tỷ đồng cho các cổ đông hiện tại.

Hiện nay trong cơ cấu VCSC, Tổng giám đốc Tô Hải hiện nắm giữ gần 31 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu hơn 19%. Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thanh Phượng nắm giữ 6,75 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,14%. Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý cũng nắm giữ gần 8% cổ phần VCSC.

Trong năm vừa qua 2018 VCSC chiếm hữu lên đến 10,95% giá trị cổ phiếu tại công ty trên các chứng chỉ HoSE, xếp sau SSI và HSC trong quý 4/2018. hiện tại VCSC đang đứng vị trí số 1 thị phần chiếm 17% trong giới quý 4 nhiều khả năng do các thương vụ giao dịch thỏa thuận lớn của Masan (MSN) được thực hiện tại CTCK này.

Cập nhật bảng giá chứng khoán bản Việt

Xem bảng giá chứng khoán bản Việt có những biến động gì trong thời gian qua(Cập nhật mới nhất ngày 20/06/2019)

Chỉ tiêu
Trước     Sau
Quý 4-2017 Quý 1-2018 Quý 2-2018 Quý 3-2018 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 534,861,835 570,570,166 457,358,277 386,374,727
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV -56,581,205 -51,501,655 -74,750,873 -65,020,189
Lợi nhuận tài chính -56,581,205 -51,501,655 -74,750,873 -65,020,189
Lợi nhuận khác 11,098,004 8,509,795 -125,612
lợi nhuận trước thuế 222,870,079 404,604,268 245,963,429 200,799,035
Lợi nhuận sau thuế 180,167,374 332,304,047 198,337,314 160,639,228
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 180,167,374 332,304,047 198,337,314 160,639,228