Vụ Hè Thu, vụ mùa nông nghiệp 2019

Trong vụ Hè Thu này, cục trồng trọt nước ta dự kiến miền Bắc sẽ gieo cấy được khoảng 12 triệu ha, một số được thay đổi sang các loại rau màu có hiệu quả kinh tế cao.

Với vụ mùa nông nghiệp này, Cục Trồng trọt khuyến cáo các địa phương lựa chọn các giống lúa ngắn ngày là chủ lực; cơ cấu hợp lý giữa giống lúa chất lượng, giống lúa kháng sâu bệnh đặc biệt là bệnh bạc lá, hạn chế tối đa sử dụng giống nhiễm bạc lá; mở rộng tỷ lệ trà lúa Mùa cực sớm để tạo quỹ đất phát triển vụ Đông ưa ấm có giá trị kinh tế cao. Để thuận lợi cho việc quản lý sâu bệnh hại mỗi địa phương nên cơ cấu từ 3 – 4 giống lúa chủ lực và 3-4 giống lúa bổ sung. 

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục thực hiện chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng các cây màu có hiệu quả kinh tế cao như: rau quả, ngô, cây dược liệu… 

Vụ Hè Thu, vụ mùa nông nghiệp 2019Vụ Hè Thu, vụ mùa nông nghiệp 2019
Vụ Hè Thu, vụ mùa nông nghiệp 2019Cục Trồng trọt cho biết, vụ Đông Xuân năm nay sẽ thu hoạch sớm hơn năm trước từ 7-10 ngày. Tuy nhiên, các địa phương cần khẩn trương thu hoạch khi lúa Đông Xuân vừa chín tới, thu hoạch lúa đến đâu làm đất đến đó, giữ nước trên ruộng nên bón thêm vôi  bột hoặc một số chế phẩm sinh học azotobacte, tricoderma… để tăng cường phân hủy rơm rạ, hạn chế nguồn sâu bệnh hại. 

Các địa phương căn cứ vào tình hình cụ thể để lựa chọn hình thức gieo mạ; huy động mọi nguồn lực cấy “càng sớm càng tốt”, đặc biệt cho chân chạy lụt, diện tích làm vụ Đông sớm cây ưa ấm. 

Các địa phương áp dụng các biện pháp canh tác nhằm rút ngắn thời gian sinh trưởng của lúa để thu hoạch sớm, tránh bị ngập lụt cuối vụ. Bón phân theo phương châm “nặng đầu nhẹ cuối”, bón cân đối, sử dụng các loại phân bón tổng hợp thay cho phân đơn theo đúng hướng dẫn kỹ thuật để tăng hiệu quả sử dụng phân bón. 

Về thời vụ, Cục Trồng trọt khuyến cáo, vùng Bắc Trung bộ những nơi chạy lụt cần thu hoạch trước ngày 5/9; nơi thâm canh thu hoạch chậm nhất 20/9, mùa sớm thu hoạch trong tháng 9… Căn cứ vào tình hình thu hoạch lúa Đông Xuân 2018-2019, thời điểm thu hoạch lúa Hè Thu, các địa phương bố trí thời điểm làm mạ, làm đất và gieo cấy lúa Hè Thu đảm bảo an toàn, né tránh được những bất thuận của thời tiết. Tùy vùng, thời gian sinh trưởng của giống, thời điểm thu hoạch lúa Đông Xuân giải phóng đất, địa phương hướng dẫn lịch gieo thẳng đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Nông dân cũng như mọi người hoạt động trong ngành nông nghiệp nên nắm bắt thông tin về vụ mùa nông nghiệp kịp thời để có phương án, kế hoạch gieo cấy đem lại lợi nhuận cũng như hiệu quả kinh tế cao.