Sự khác nhau giữa sổ hồng và sổ đỏ là gì?

Sổ hồng và sổ đỏ là hai loại sổ thể hiện quyền sở hữu của bạn đối với bất động sản, nhà đất. Tuy nhiên, hai loại sổ này có giá trị và ý nghĩa khác nhau. Cùng xing.com.vn tìm hiểu Sự khác nhau giữa sổ hồng và sổ đỏ là gì?

Sự khác nhau giữa sổ hồng và sổ đỏ là gì?

  1. Định nghĩa về sổ hồng và sổ đỏ

  • Sổ đỏ có bìa màu đỏ. Đây là loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có thể là đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, vườn, ao, đất rừng…), do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
  • Sổ hồng là sổ có màu hồng, được Bộ Xây dựng ban hành. Nội dung của sổ hồng là ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

2. Phân biệt sổ hồng và sổ đỏ

Tiêu chí Sổ hồng Sổ đỏ
Ý nghĩa Sổ hồng là tên gọi của “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở” tại đô thị (nội thành, nội thị xã, thị trấn) được cung cấp cho chủ sở hữu theo quy định (Nghị định số 60-CP ngày 05/07/1994 của Chính Phủ về quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị):– Trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì cấp một giấy chứng nhận là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở”;
– Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở thì cấp “Giấy chứng nhận quyền sở hữu ở nhà” (theo Điều 11 luật nhà ở 2005)
Sổ đỏ là tên gọi của “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất (theo khoản 20 Điều 4 luật đất đai 2003)
Cơ quan ban hành Bộ Xây Dựng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đặc điểm nhận diện (hình thức bên ngoài) Có màu hồng, bên ngoài trang đầu tiên ghi “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” Bìa ngoài sổ đỏ có màu đỏ, trang đầu tiên có dòng chữ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Trên đây là một số điểm nổi bật về sự khác nhau giữa sổ hồng và sổ đỏ. Mời các bạn cùng tìm đọc thêm những bài viết cùng chủ đề tại chuyên mục Tin bất động sản của Xing.com.vn