Nông sản sạch Việt Nam, thực trạng và giải pháp

Nông sản sạch Việt Nam được hiểu là các sản phẩm nông sản an toàn được sản xuất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm; được ứng dụng công nghệ cao hoặc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp chuẩn.

Nông sản sạch hiện là vấn đề được người tiêu dùng rất quan tâm và ưu tiên sử dụng.

Thực trạng nông sản sạch Việt Nam hiện nay

Về mặt thuận lợi thì vấn đề an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề nổi cộm mà Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo và ưu tiên ban hành chính sách hỗ trợ vốn và nguồn lực. Bên cạnh đó, nhận thức của các cấp chính quyền và người dân về an toàn thực phẩm ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên nông sản sạch Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn như:

Thực trạng sản xuất, kinh doanh về mặt hàng nông sản chuẩn, đảm bảo chất lượng ở nước ta cơ bản vẫn là nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, trình độ canh tác, công nghệ chế biến, bảo quản còn nhiều lạc hậu. Ngoài ra, vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, dịch hại cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất nông sản. Bên cạnh đó nguồn lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế về số lượng cán bộ.

Nông sản sạch Việt Nam, thực trạng và giải pháp

Một số giải pháp để phát triển nông sản sạch Việt Nam bền vững

Giải pháp then chốt là bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cần đẩy mạnh hơn nữa các chính sách tạo động lực, khuyến khích người dân phát triển nông sản sạch. Song song với đó cần tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là đẩy mạnh khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản sạch và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

Các cơ quan thông tin đại chúng cần đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, đặc biệt là truyền thông thay đổi hành vi. Ngoài việc phê phán những yếu kém thì cần biểu dương kịp thời các gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả của người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác quản lý an toàn thực phẩm trên từng địa phương cụ thể và phối hợp tốt với các đoàn thể chính trị, xã hội, các tổ chức xã hội để thắt chặt quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công tác thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cần được minh bạch, thực hiện thường xuyên để có thể đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, người sản xuất thực phẩm sạch và bảo vệ uy tín của nông sản sạch Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.