Chủ đề xem nhiều trên website maytinhlongthanh.com từ TOP #1 - #10 tháng 9/2022

Topic Nói Tiếng Anh Lớp 8 Học Kì 1 - Xem 353,133

Question 1: Talk about your leisure activities Some people may think cooking is just a daily to make meals. But for me, cooking is a hobby -the best hobby I have. I always cook after finding out the importances of cooking. I spend my freetime to learn more about different cooking methods. Biside, mother inspired me to cook. Sometimes I cook no delicious yet but I always feel happy because I had so many beautiful memories There are many reason why I love to cook. Firstly, it keeps me happy in my life. Secondly, Whenever I feel sad, cooking ease me in a big way. Cooking also enables me to expand my creativity. We can help my parents by cooking. One more good things about cooking is I feel satisfied when I cook for my family, relatives and friends. In short, I think cooking not only happy expand creativity but also brings me hapiness. Question 3: Talk about the city life In my opinion, living in the city has many benefits. Firstly, city is the centre of economy, polite, cultural and social. There are many schools, hospitals, markets, offices, banks, companies, restaurants,… here so it’t very modern and convenient. It’s...

Nguồn: https://maytinhlongthanh.com/topic/topic-noi-tieng-anh-lop-8-hoc-ki-1/

Topic Nói Tiếng Anh Lớp 11 Học Kì 2 - Xem 216,315

Ôn thi học kì 2 lớp 7 môn Tiếng Anh có hướng dẫn chi tiết Speaking Topics for English 11 – Second Semester Part 1: Introduce yourself (0.5 point). Your talk should include the following points: – What’s your name? – How old are you? – Where do you live? – Say something about your family – What are your hobbies? – What do you plan to do in the future? – To ppare for your future, what will you do? Part 2: Choose one of the topic to talk about 1. What are the problems of the nature nowadays? What can we do to solve the problems? 3. If you have collected something, say about your collection. Your talk should include the following points: – What do you collect? – How do you collect them? – How do you classify them? – How do you keep them? – Why do you collect them? – What do you plan to do with your collection? 4. Choose one of the events in the space exploration to talk about.(The first human flight into space, the first human flight to the moon etc.) 5. Talk about a wonder of the world. HƯỚNG DẪN PART 2. TOPIC 1: NATURAL PROBLEMS – Such as: global warming, acid rain, air pollution, urban sprawl, waste...

Nguồn: https://maytinhlongthanh.com/topic/topic-noi-tieng-anh-lop-11-hoc-ki-2/

Học Tiếng Anh Giao Tiếp Voz - Xem 95,040

*Lịch học-Time table* Thứ 2-Monday : Grammar BasicEmail: Thứ 5-Thursday: Reading skill Thứ 7-Saturday: Listening skill Rules: No flame, No troll….:sexy: Hầu hết nhóm đều là những người không chuyên về sư phạm Anh Văn nên tất nhiên trong quá trình soạn và post sai sót là điều không tránh khỏi :D.Rất sẵn sàng nhận gạch từ các thím để thread được hoàn thiện và sớm lên Stick ngồi :sogood: Facebook:……. [email protected] Thread chat Tiếng Anh: http://vozforums.com/showthread.php?t=158595&page=896 * so far = up to now: (cho đến giờ) đầu hoặc cuối câu He has read three books so far. Up to now, he has read three books.2. Diễn tả hành động vừa mới xảy ra just(vừa mới) * have/has + just + PII Could I speak to Jane, please? – I’m afraid she has just left. * recently = lately (gần đây)cuối câu I haven’t slept well recently/lately.3. Nhấn mạnh một hành động đã xảy ra trước thời điểm dự tính: already have/has + already+PII I’ve already seen this film.4.1. Nói đến một việc chưa xảy ra, nhưng chúng ta nghĩ rằng việc đó sẽ xảy ra: yet (câu phủ định): cuối câu I haven’t escaped yet.4.2. Hỏi một...

Nguồn: https://maytinhlongthanh.com/topic/hoc-tieng-anh-giao-tiep-voz/

Tự Học Tiếng Jrai - Xem 79,794

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỖ THỊ THUẬN NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỊCH TỰ ĐỘNG JRAI – VIỆT VÀ VIỆT – JRAI Chuyên ngành : Khoa học máy tính Mã số : 60.48.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng – Năm 2012 2 Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. HUỲNH CÔNG PHÁP Phản biện 1 : chúng tôi LÊ VĂN SƠN Phản biện 2 : TS. NGUYỄN MẬU HÂN Luận văn ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 12 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: – Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; – Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng; 3 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn ñề tài Cộng ñồng các dân tộc Việt Nam có ñến 54 dân tộc anh em và Jrai là một dân tộc có dân số khá ñông, chỉ ñứng thứ hai (sau người Kinh). Người Jrai cư trú trên một dải ñất rộng lớn, chủ yếu phân bổ ở tỉnh Gia Lai và ñồng bào sử dụng tiếng Jrai làm ngôn ngữ giao tiếp chính thống. Tuy nhiên, tiếng Việt lại là...

Nguồn: https://maytinhlongthanh.com/topic/tu-hoc-tieng-jrai/

Học Tiếng Anh Webtretho - Xem 71,478

Ask & answer about means of transport Ngữ pháp – Phần 2 ...

Nguồn: https://maytinhlongthanh.com/topic/hoc-tieng-anh-webtretho/

Học Tiếng Thái Lan Ở Đâu - Xem 69,399

TÌM LỚP HỌC TIẾNG THÁI LAN VÀO THỨ 7 CHỦ NHẬT CHO NGƯỜI BẬN RỘN, TRUNG TÂM DẠY TIẾNG THÁI LAN TẠI HÀ NỘI, CHUYÊN DẠY GIA SƯ TIẾNG THÁI LAN TẠI NHÀ, DẠY TIẾNG THÁI LAN DU LỊCH, ĐĂNG KÝ HỌC LỚP TIẾNG THÁI LAN TẠI CẦU GIẤY LIÊN HỆ 0976759122  Khi nào bạn nên đăng ký lớp tiếng Thái Lan vào cuối tuần?  Bạn rất muốn học tiếng Thái Lan nhưng vì không thể sắp xếp lịch được lịch để đi học.Bạn đang cần học tiếng Thái  để đi du lịch hoặc đơn giản chỉ để giao tiếp thành thạo ngôn ngữ này vì yêu thích hoặc mong muốn xin vào các công ty Thái Lan để làm việc nhưng bạn lại rất bận rộn với những công việc của mình, chỉ dành thời gian học được vào cuối tuần.  Hãy đến VIET-EDU để được sắp xếp lớp học tiếng Thái vào cuối tuần cho các bạn, chúng tôi liên tục khai giảng các lớp học đặc biệt vào cuối tuần T7, CN để phù hợp với quỹ thời gian của nhiều người bận rộn. THÔNG TIN LỚP HỌC TIẾNG THÁI LAN T7, CN – Thời gian học: lớp học vào ngày...

Nguồn: https://maytinhlongthanh.com/topic/hoc-tieng-thai-lan-o-dau/

Học Tiếng Anh Cùng Cô Quế Lớp 2 Unit 4 - Xem 68,508

CÁC BÀI HỌC LIÊN QUANHọc tiếng Anh lớp 3 – Unit 1. Hello – Lesson 1 Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 1. Hello – Lesson 2 Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 1. Hello – Lesson 3 Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 2. What’s your name? – Lesson 1 Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 2. What’s your name? – Lesson 2 Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 2. What’s your name? – Lesson 3 Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 3. This is Tony – Lesson 1 Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 3. This is Tony – Lesson 2 Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 3. This is Tony – Lesson 3 Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 4. How old are you? – Lesson 1 Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 4. How old are you? – Lesson 2 Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 4. How old are you? – Lesson 3 Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 5. Are they your friends? – Lesson 1 Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 5. Are they your friends? – Lesson 2 Học tiếng Anh lớp 3 – Unit 5. Are they your friends? – Lesson 3 Học...

Nguồn: https://maytinhlongthanh.com/topic/hoc-tieng-anh-cung-co-que-lop-2-unit-4/

Học Tiếng Dân Tộc Châu Mạ - Xem 67,914

(VOV5) -Cũng như nhiều dân tộc khác, ngày nay do nhiều lý do khách quan và chủ quan, một số phong tục văn hóa truyền thống của bà con có phần bị mai một. Trong cộng đồng 54 dân tộc Việt nam, đồng bào Mạ là dân tộc thiểu số  với dân số khoảng trên 40 nghìn người, cư trú ở 34 tình thành phố trong cả nước, song phần lớn cư trú tại các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai. Từ bao đời nay, người Mạ sống chủ yếu làm nương rẫy, vì vậy đồng bào còn giữ được nhiều phong tục tập quán tín ngưỡng văn hóa mang đậm dấu ấn của dân tộc mình.    Cũng giống như các tộc người sinh sống ở cao nguyên Tây Nguyên hùng vĩ, người Mạ sinh sống tập trung theo từng làng gọi là Bon. Trước đây, mỗi Bon có từ 5-10 nhà sàn dài, là nơi cứ trú của gia đình lớn hay nhiều gia đình nhỏ có cùng quan hệ huyết thống. Mỗi gia đình đều có...

Nguồn: https://maytinhlongthanh.com/topic/hoc-tieng-dan-toc-chau-ma/

Học Tiếng Trung Qua Bài Hát Tình Xưa Nghĩa Cũ - Xem 66,627

tone gốc: Cm capo 3 chơi lúc thức trằng đêm thâu Nằm hắt chán kiếp sống long đong Đời thoáng nghĩ mà sợ thế kiếp sau ta xin trở thành loài do chắp cánh mãi bay giữa chi bon chen đời sống của sống chỉ có bao năm Mà thế sống trong kiếp bon chen Rồi đến gieo đau thương cho đâu mai sau ta lại gặp trong thế người chớ làm khổ Xin chớ gieo những đau nhớ nói ly. Vì kiếp tuổi đời, Nào ai đâu.   gian cho tình yêu Dù tình yêu thoáng qua đời nhau , đừng buồn đau.   Nhiều hiu tai nghe tiếng đời nhẹ trôi Buồn trôi qua mau ta rồi về đâu Chợt gian này Sống chim Tự trời Chẳng thiết người. Bay mãi bay đến cho tận Đau  ...

Nguồn: https://maytinhlongthanh.com/topic/hoc-tieng-trung-qua-bai-hat-tinh-xua-nghia-cu/

Nên Học Tiếng Trung Hay Tiếng Hàn 2020 - Xem 65,934

Hàn Quốc 1,997 Lượt xem Nên học tiếng Hàn hay tiếng Trung thì cảm thấy dễ dàng tiếp nhận hơn? ngôn ngữ nào đem lại cơ hội việc làm trong tương lai nhiều hơn? đang là nỗi băn khoăn, phân vân của nhiều người hiện nay. Tuy nhiên với bất kỳ ngôn ngữ nào thì cũng đều sẽ có những cái khó và cái dễ riêng đòi hỏi người học phải kiên trì và có niềm yêu thích thì mới học tập tốt được. Cụ thể cả tiếng Hàn và tiếng Trung đều sử dụng chữ tượng hình, khác với kiểu chữ latinh của tiếng Việt và điều này là khó khăn cũng như trở ngại lớn nhất cho những người mới bắt đầu học. Nếu bạn đã vô tình dành cho Tiếng Hàn 1 sự ưu ái nhẹ,Đừng ngần ngại: tìm hiểu ngay ó nên học tiếng Hàn hay không trong thời buổi hiện nay? Để có sự quyết định đúng đắn nhấ cho bản thân! So sánh tiếng Hàn và tiếng Trung qua 4 kỹ năng cơ bản Người Việt thường nghe tiếng Hàn hay tiếng Trung thông qua những bộ phim hay những bài hát nổi tiếng...

Nguồn: https://maytinhlongthanh.com/topic/nen-hoc-tieng-trung-hay-tieng-han-2020/

Chủ đề xem nhiều trên website maytinhlongthanh.com từ TOP #1 - #10 tháng 9/2022