[Cập nhật] Tỷ giá bảng Anh ở ngân hàng Vietcombank ở mức bao nhiêu?

Trong sáng nay tỷ giá bảng Anh tại ngân hàng Vietcombank hiện đang mua giá Bảng Anh (GBP) có mức giá cao nhất 29,785 VNĐ/GBP. Tỷ giá bảng Anh có mức giá thấp nhất là ngân hàng Sacombank hiện có mức giá 29,456 VNĐ/GBP.

Ngân hàng mua ngoại tệ Bảng Anh ngày hôm nay (£) (GBP)

+ Ngân hàng Vietinbankđang mua tiền mặt GBP với giá thấp nhất là: 29.235,00 vnđ /GBP

+ Ngân hàng ACB đang mua chuyển khoản GBP với giá thấp nhất là: 29.579,00 vnđ / GBP

+ Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt GBP với giá cao nhất là: 29.835,00 vnđ /GBP

+ Ngân hàng  Techcombank hiện đang mua chuyển khoản GBP với giá cao nhất là: 29.935,00 vnđ /GBP

[Cập nhật] Tỷ giá bảng Anh ở ngân hàng Vietcombank ở mức bao nhiêu?

Tỷ giá bảng Anh tại ngân hàng Vietcombank hôm nay

Đơn vị: Đồng

Ngân hàng Tỷ giá GBP hôm nay Tỷ giá GBP hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
VCB 29,609.68  29,823.59  30,114.27  29,566.14 29,779.74 30,070.03
Agribank 29,635.00  29,814.00  30,120.00  29,589.00 29,768.00 30,073.00
ACB 0.00 29,802.00  0.00 0.00 29,750.00 0.00
Techcombank 29,402.00  29,733.00  30,337.00  29,361.00 29,678.00 30,280.00
Vietinbank 29,595.00  29,815.00  30,235.00  29,539.00 29,759.00 30,179.00
VPB 29,453.00  29,680.00  30,257.00  29,409.00 29,636.00 30,213.00
DAB 29,740.00  29,850.00  30,130.00  29,670.00 29,780.00 30,080.00
VIB 29,519.00  29,787.00  30,149.00  29,472.00 29,740.00 30,102.00
SCB 29,710.00  29,830.00  30,200.00  29,670.00 29,790.00 30,160.00
STB 29,761.00  29,861.00  30,076.00  29,743.00 29,843.00 30,048.00
NCB 29,697.00  29,817.00  30,140.00  29,655.00 29,775.00 30,096.00