Cập nhật bảng giá chứng khoán Thiên Việt năm 2019

Được biết đến do công ty Thiên Việt thành lập được viết tắt TVS do luật chứng khoán và những quy định chứng khoán được ghi nhận trên thị trường Việt Nam. Có 2 trụ sở chính tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. Mức giá vốn điều lệ là 430 tỷ đồng ngày bắt đầu giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 05-02-2007. Ngày giao dịch đầu tiên tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: 09-02-2007

Bảng giá chứng khoán Thiên Việt năm 2019

Kế Hoạch Kinh Doanh

Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Lũy_Kế Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2019 0 92.20 0% 125 33.10 26%
2018 0 486.10 0% 131.40 140.60 107%
2017 0 413.60 0% 72.70 168.20 231%
2016 0 167.50 0% 66.80 66.90 100%
2015 0 206.90 0% 66.80 89.20 134%
2014 0 175.60 0% 62.40 79 127%

Cổ Tức – Lịch Sự Kiện

2019
5% (500 đồng tiền mặt) 17/06/2019
Tỉ lệ: 100/20 (Chia tách cổ phiếu) 17/06/2019
2018
6% (600 đồng tiền mặt) 26/07/2018
Tỉ lệ: 100/10 (Chia tách cổ phiếu) 26/07/2018
2017
6% (600 đồng tiền mặt) 14/07/2017
Tỉ lệ: 100/9 (Chia tách cổ phiếu) 14/07/2017

Thống kê giao dịch

Ngày Giá Thay đổi Khối lượng
17/06/2019 12,300 400 (3.36%) 10,310
14/06/2019 15,200 100 (+0.66%) 51,410
13/06/2019 15,100 (0.00%) 22,220
12/06/2019 15,100 -100 (-0.66%) 8,830
11/06/2019 15,200 50 (+0.33%) 12,010