Biểu đồ giá xăng Việt Nam 2019 từ đầu năm đến nay

Diễn biến giá xăng Việt Nam 2019 có nhiều biến động do các yếu tố ảnh hưởng đến từ tình hình thế giới. Dưới đây là tổng hợp những diễn biến đó.

Biểu đồ giá xăng Việt Nam 2019 từ đầu năm đến nay

Trong giai đoạn từ đầu năm đến nay, giá xăng Việt Nam 2019 có nhiều biến động mạnh. Theo đó, vào định kì điều chỉnh giảm giá xăng dầu mỗi 15 ngày của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam bao gồm các đợt điều chỉnh như sau:

 • Petrolimex giảm giá xăng dầu từ 0 giờ ngày 01.01.2019

 • Petrolimex giữ nguyên giá xăng dầu như hiện hành từ 15 giờ 00 ngày 16.01.2019
 • Petrolimex tăng giá dầu từ 15 giờ 00 ngày 31.01.2019

 • Petrolimex giữ nguyên giá xăng dầu như hiện hành từ 15 giờ 00 ngày ngày 15.02.2019
 • Petrolimex tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 02.3.2019

 • Petrolimex giữ nguyên giá xăng dầu như hiện hành từ 20 giờ 00 ngày 18.3.2019

 • Petrolimex tăng giá xăng dầu từ 17 giờ 00 ngày 02.4.2019

 • Petrolimex tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 17.4.2019

 • Petrolimex tăng giá xăng dầu từ 16 giờ 00 ngày 02.5.2019

 • Petrolimex giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 17.5.2019

 • Petrolimex giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 01.6.2019

 • Petrolimex giảm giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 17.6.2019

 • Petrolimex tăng giá xăng dầu từ 16 giờ 30 ngày 02.7.2019

Nhìn lại biểu đồ giá xăng dầu năm 2018

Giá xăng Việt Nam 2019 tiếp tục những biến động nối tiếp từ năm 2018. Nhìn lại biểu đồ giá xăng trong năm vừa rồi, mặt bằng chung giá xăng trong nước giảm hơn 1.000 đồng mỗi lít và giá dầu tăng 800 – 1.600 đồng/lít, kg tùy loại.

Điểm qua chi tiết từng sản phẩm xăng dầu như sau:

 • Giá xăng RON 95 có 9 lần tăng, 8 lần giảm, trung bình năm qua, giá xăng RON 95 giảm 1.139 đồng (5,9%).
 • Giá xăng E5 RON 92 có 6 lần tăng, 7 lần giảm, 11 lần giữ ổn định. Tổng mức giảm 1.456 đồng/lít (8%).
 • Giá dầu diesel có 11 lần tăng, 7 lần giảm, tổng mức tăng 832 đồng/lít.
 • Giá dầu hỏa 11 lần tăng, 6 lần giảm, tổng tăng 1.386 đồng/lít.
 • Giá dầu mazut 11 lần tăng, 5 lần giảm, tổng tăng 1.626 đồng/kg.

Nhìn vào biểu đồ giá xăng Việt Nam 2019, các biến động của thị trường không tuân theo quy luật nào cả. Mức tăng giảm phụ thuộc vào các thông tin trên thị trường và địa chính trị, mối quan hệ giữa các quốc gia cũng như